OM KUNSTLAGET


Nordhordland Kunstlag ble stiftet i 1991.

Formålet er å fremme, utvikle, engasjere og dele interessen for kunst og kultur i Nordhordland.

Kunstlaget har pr. 27.september 2022   58 medlemmer 


Kunstlaget leier lokaler på Flatøy Skule, Flatøyvegen 70, 5918 Frekhaug

Her har Kunstlaget malekvelder, kurs, møter og andre aktiviteter.


         Styret i Kunstlaget

                                           Bente Lingjerde

                                           Håkon Glatved-Prahl 

                                           Berit Lygre 

                                           Elna Bauge

                                           Signar Kristoffersen

         Varamedlemmer    

                                             Wenche Bettum   

Thor Jørgen Norheim

                                             Kristin Wenneberg


Plein air under sommervandring i Tjorehagen 2020