OM KUNSTLAGET


Nordhordland Kunstlag ble stiftet i feb-91. Formålet er å fremme, utvikle, engasjere og dele interessen for kunst og kultur i Nordhordland. Kunstlaget har pr. 01.01.21, litt over 50 medlemmer (og nye medlemmer er hjertlig velkommen!).


Kunstlaget leier lokaler i gamle Flatøy Skule, Flatøyvegen 70. Her har kunstlaget malekvelder, kurs, møter og andre aktiviteter.


Styret består pr. 01.01.21 av:

Leder Mette Marei Træland

Nestleder Kristin Wenneberg

Kasserer Signar Kristoffersen

Styremedlemmer Marianne Kalnes og Eirik Astrup

Varamedlemmer Wenche Bettum, Elna Bauge og Thor Jørgen Norheim


Plein air under sommervandring i Tjorehagen 2020